Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunțuri de interes general

ANUNŢ PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote 100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2021, datorate bugetului local al comunei Nicșeni de către persoanele fizice și juridice

Attachments

ANUNȚ: PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional la Acordul financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Botoșani”, zona 4 Botoșani nr. 1020/04.08.2017 și a Regulamentului de organizare

Attachments