Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNȚ privind rezultatele în urma desfășurării probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul aparatului de specialitate al primarului – Compartiment juridic și monitorizarea procedurilor administrative